Propozice jednotlivých závodů 2018

09.05.2018

Pořadatel: VAVRYS CZ s.r.o.

Ředitel závodu: Vladislav Karásek, 606 841 882

Místo konání: Běžecký lyžařský areál Kolečko - Břízky Sportovní 4417/43, Jablonec nad Nisou

Parkování: Upozorňujeme na zákaz vjezdu na lyžařské kolečko, respektujte značku zákaz vjezdu, bude hlídáno Policii ČR. Parkování pro účastníky závodu bude zajištěno na malém fotbalovém hřišti v areálu Břízky. Z parkoviště do areálu je to cca 500 metrů do kopce, počítejte tedy s časovou rezervou.

Datum konání:

 • 1. závod - 16. května 2018 středa
 • 2. závod - 30. května 2018 středa
 • 3. závod - 13. června 2018 středa 

Start závodu: 16:00 - první kategorie předžáci a další budou následovat po dojetí

Kategorie:

 • předžáci (předžákyně) 5 - 6 let ročníky 2013 - 2012
 • mladší žáci 1 (mladší žákyně 1) 7 - 8 let ročníky 2011 - 2010
 • mladší žáci 2 (mladší žákyně 2) 9 - 10 let ročníky 2009 - 2008
 • starší žáci 1 (starší žákyně 1) 11 - 12 let ročníky 2007 - 2006
 • starší žáci 2 (starší žákyně 2) 13 - 14 let ročníky 2005 - 2004
 • vložený závod učitelů (bez rozdílu věku a pohlaví), započítává se do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy"

Prezentace:

 • v kanceláři závodu, která je umístěna v prostoru startu a cíle od 15:00 do 15:45 !
 • možnost přihlášky na závod je také předem a nebudete muset čekat v dlouhých frontách na prezentaci, pouze si přijdete vyzvednout číslo

Celkové hodnocení:

 • do celkového hodnocení závodu se přidělují body vždy podle počtu startujících v konkrétním závodě a kategorii (příklad: startuje 20 dětí v kategorii, první získává 20 bodů a dvacátý 1 bod)
 • při stejném počtu bodů, rozhoduje pořadí v posledním závodě
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepších škol" se sčítají body všech žáků, kteří se při prezentaci přihlásí pod odpovídajícím názvem školy
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepších škol" se počítají také body z vloženého závodů učitelů.

Startovné: pro všechny kategorie je stejné, 20 Kč, platba v kanceláři závodu v prostoru startu a cíle bude otevřena od 15:00. Přihlášky na místě do 16:00

Ceny: Prvních 5 v každé kategorii obdrží věcné ceny, nejlepší škola v celkovém hodnocení získává vítězný pohár!

Cyklistická přilba je povinná!!! K závodu budou přihlášeny děti v doprovodu rodičů, trenéra nebo učitele.

Předběžné starty jednotlivých kategorii

(může se měnit na základě podmínek)

1. Předžáci a předžákyně

16:00

2. Mladší žáci a žákyně 1

16:15

3. Mladší žáci a žákyně 2

16:40

4. Starší žáci a žákyně 2

17:00

5. Vložený závod učitelů

17:30

6. Vyhlášení vítězů

17:45

Pár slov na závěr:

 • Za startující děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě při tréninku, před závodem a po celou dobu závodu.